[Logo]
[Bienvenue] [Le Gisti ?] [Adresses] [Bienvenue] [Plan du site] [Recherche] [Aide]
[Idées] [Formations] [Pratique] [Le droit] [Publications]
     

Dossier « Sans-papiers en Europe »

Apel o uregulowanie statusu nielegalnych rezydentów w Europie

Znaczna cześć obrad Rady europejskiej w czerwcu 2002 roku w Sewilli dotyczyła europejskiej polityki imigracji i azylu. Pomimo tego prawa obywateli państw trzecich, czyli głównych zainteresowanych, zostały poruszone w sposób marginalny. Jeśli zaś chodzi o rezydentów de facto, nazywanych nielegalnymi imigrantami, nie podjęto żadnych ustaleń.

Po raz kolejny głównym tematem obrad było bezpieczeństwo granic, możliwości wydalenia imigrantów do państwa pochodzenia, współpraca policji w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji. Europa w miarę swojego rozwoju tworzy reguly zmierzajace, wedlug niej, do uregulowania przeplywu imigrantów.

Zamknąć jednym wstęp na swoje terytorium, otworzyć innym, których gospodarka europejska, a przede wszystkim system emerytalny będą potrzebować, oto sposób nowego zarządzania.

Oczekując na wielką harmonizację europejskiej polityki migracyjnej, postawa poszczególnych państw członkowskich staje się coraz bardziej twarda. W rzeczywistości ustawodawstwo i praktyka administracyjna są najczęściej połączeniem represji, podejrzeń o oszustwa i odmowy praw. Od czasu do czasu, kiedy sytuacja się zaognia i imigranci manifestują w obronie swych praw, rządzący przystępują do regulacji ich sytuacji, aby następnie ponownie wrócić do akceptowania bezprawnych sytuacji dla tych niewolników trzeciego tysiąclecia.

Instytucje polityczne Unii Europejskiej, opracowywuja dokumenty zmierzające do łączenia rodzin, czy do określenia minimalnych norm przyjęcia proszących o azyl. Lecz niewiele wypowiadają się w kwestii walki przeciwko rasizmowi i ksenofobii w stosunku do praw legalnych imigrantów, których status prawny jest uregulowany dyskryminującym ustawodawstwem, a szczególnie nie zabierają głosu, jeśli chodzi o rezydentów nielegalnych.

Jest więc czas, aby w skali europejskiej zacząć domagać się praw imigrantów.

Obecność kilkudziesięciu, może kilkuset tysięcy imigrantów na terytorium europejskiego jest faktem. Stanowi to kroplę w morzu w stosunku do panującego na świecie nieładu, która jest jednak Ľródłem ksenofobii i rasizmu.

Obywatele państw biednych, niestabilnych czy znajdujących się w stanie wojny wybrali Europę na zawsze lub na kilka lat. Najczęściej jest to miejsce ich pracy, niekiedy wychowują tu dzieci, niektórzy uczestniczą w życiu swej dzielnicy, działają w najbliższym otoczeniu. Wielu odgrywa istotne role w procesie rozwoju swych miasteczek, regionów, czy przyczynia się do przeżycia bliskich, którzy pozostali w rodzinnym kraju. Wzbogacają swoją pracą i obecnością ekonomicznie oraz kulturalnie nie tylko Europę, ale i resztę świata.

Niedopuszczalne jest tolerowanie sytuacji, gdy osoby żyjące od lat pomiędzy nami, są wyłączone z praw obywatelskich i żyją w ciągłym strachu, iż zostaną wydalone. Są pozbawione podstawowych praw, stają się ofiarami kryminalistów wszelkiego rodzaju: nieuczciwych pracodawców, właścicieli niegodnych kwater, stręczycieli, itp.

Argument nierealności przeciwstawiany tym, którzy krytykują takie praktyki, został dawno obalony. Nielegalni rezydenci żyją w Europie, ponieważ znajdują tu zatrudnienie. Jeśli ich prawa byłyby rzeczywiste, mogliby wpłacać składki do systemów opieki społecznej, wielu z nich mogłoby tworzyć nowe miejsca pracy. Ryzyko sprowokowania pustego apelu nigdy nie istniało i nic nie wskazuje na to, że faworyzując swobodny przepływ osób przez granice Europy nie będziemy uczestniczyć w dwukierunkowym ruchu, ze spontanicznym wyjazdem tych, którzy przybyli tutaj próbować ich szansy.

Pewnym jest, ze tylko respekt zasad Państwa prawa prowadzi do walki przeciwko każdej formie nierówności. Niezgodne z tymi zasadami jest tworzenie podgrup społecznych o mniejszych uprawnieniach.

Dlatego domagamy się, aby:

  • każdy rezydent de facto Unii Europejskiej otrzymał w miejscu gdzie przebywa kartę pobytu;

  • europejskie instytucje polityczne zobowiązały państwa członkowskie do ochrony imigrantów przed osobami, które chcą ich wykorzystywać oraz zagwarantowały im dostęp do praw wynikających z ich pobytu i pracy;

  • państwa Unii Europejskiej zdefiniowały pojęcie cudzoziemca bez tytułu pobytu i praw, tworząc status rezydenta europejskiego;

  • Europa wprowadziła do swoich zasad prawnych uniwersalną swobodę przepływu osób, zarówno dla obywateli państw członkowskich jak i obywateli państw trzecich;

  • jak najszybciej została uregulowana kwestia obecnych rezydentów w drodze dyrektywy zobowiązującej państwa członkowskie do uregulowania ich sytuacji

13th September 2002

Signatories:

Belgique - Collectif Solidarité contre l'Exclusion, CADTM (Comité pour l'Annulation de la dette du Tiers Monde), CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers), Décembre 18, HAND-in-HAND, Kairos Europe, LDH Belgique francophone (Ligue des droits de l'Homme), MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie), Le Piment, Universal Embassy

Deutschland - Agisra-Köln (Arbeitsgemeinschaft gegen Internationale sexuelle und Rassistische Ausbeutung), Antiracism Office Bremen, Arbeitskreis zur Unterstützung von Asylsuchenden e.V., Asyl in der Kirche, AWO (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband - Bonn), FIZ (Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa), Fluchtlingsinitiative Bremen, FRC (Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld), IBIS-Interkulturelle Arbeitsstelle für Forschung, ILA (Informationsstelle Lateinamerika), Interkulturelles Frauenzentrum SUSI, JungdemokratInnen/Junge Linke Landesverband Berlin, Kanak attak, Komitee für Grundrechte und Demokratie, MediNetz Bremen, Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V., MigrantInnen, Promondial (Organisation für emanzipatorische Zusammenarbeit), Remedio e.V., Solidaritätsnetz Bern und Umgebung für menschen ohne geregelten Aufenthalt, Verein zur Foerderung und Integration auslaendischer Jugendlicher, Zentralamerikakomitee

España - Asociación familiar Rondilla, Asociación pro derechos humanos de andalucía, Fundación Etnopolis, Los Verdes de Andalucía, SOS Racisme Catalunya, SOS Racismo España

France - AC ! (agir ensemble contre le chômage !), Acort (assemblée citoyenne des originaires de Turquie), Act-Up Paris, AFJD (association française des juristes démocrates), Alternative couleur citoyenne, Alternative Libertaire, AMF (association des marocains de France), ASTTu (association de solidarité avec les travailleurs turcs), ATF (Association des Tunisiens en France), ATMF (association des travailleurs maghrébins de France), ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens), Ballon Rouge, Casss-papiers Brest (collectif d'action de soutien et de solidarité avec les personnes sans-papiers de Brest), Catred (Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits), Cedetim (centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale), Cnafal (conseil national des associations familiales et laïques), Collectif arabe des sans-papiers de Marseille, Collectif Corrézien de Soutien aux Sans-papiers, Collectif de soutien à la démocratie et aux victimes de la violence politique en Algérie, Collectif de soutien aux demandeurs d'asile et sans-papiers, Confédération paysanne, Collectif Portugais Pour Une Pleine Citoyenneté, Comité des Femmes Arabes de France, Coordination nationale des sans-papiers, Cultures & Citoyenneté, Dal (Droit au logement), Droits Devant !!, École Émancipée, Emmaüs Aquitaine, Emmaüs Insertion, Emmaüs Développement, Fasti (fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés), Fédération Artisans du Monde, Femmes de la terre, FGTE-CFDT (fédération générale des transports et de l'équipement - CFDT), FCE (Forum Civique Européen), FTCR (fédération des Tunisiens de France pour une citoyenneté des deux rives), Gisti (groupe d'information et de soutien des immigrés), La Marmite, LDH (Ligue des droits de l'homme), Longo maï, Migrant contre le Sida, Migrations Santé, Moi sans toit, Mrap (Mouvement pour la réconciliation et l'amitié entre les peuples), Odu (observatoire du droit des usagers), Pays d'Allier-Solidarité Afrique, Ras l'front, Sud Culture, Sud Éducation, Sud PTT, Sud Rail, Turbulences

Hellas - Antiratsistiki Protovoulia Thesalonikis, CGC (Communauté congolaise de Grèce), Diktio Koinwnikis Ypostirixis Prosfigwn kai Metanastw, Sudanese Community in Greece, Turkish minority movement for human and minorities rights

Italia - ASGI (associazione studi giuridici sull'immigrazione), Associazione Cancelaria - Donne immigrate, Associazione delle Donne del Tigray, Avvocati contro la guerra, CDS (Casa Diritti Sociali), CESTIM (Centro Studi Immigrazione), CIAC (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione), CIE (Centro d'Iniziativa per l'Europa), Coordinamento giuristi democratici, CRED (Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia), CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione), Filcams- Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi - Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Filef Lombardia (federazione Italiana Lavoratori migranti e famiglie), Liberimigranti, Lunaria, Naga, sindacato CIB. UNICOBAS, sindacato UNICOBAS SCUOLA, Todo Cambia, Trama di Terre, UCODEP (immigrazione e lotta alla discriminazione)

Nederland - The Commission JPIC (Justice Peace Integrity of Creation) of the Missionaries of Africa, Sans-papiers au pays bas

Österreich - ANAR (Austrian Network Against Racism), BDFA (Bunte Demokratie für Alle), Die Bunten, SOS Mitmensch

Portugal - African Cultural Centre from Setúbal , SOS Racismo Portugal

Switzerland - Centre de contact suisses-immigrés/SOS Racisme, CSSI (Commission socialiste de solidarité internationale), Mouvement suisse des sans-papiers, Syndicat Comedia

United Kingdom - Campaign Against Racism and Fascism, Colombia Peace Association, Globalise Resistance, Ilpa (Immigration Law Practitioners' Association), NNRF (Nottingham and Notts. Refugee Forum), Kalayaan (Justice for migrant domestic workers), TERF (Trans-European Roma Federation), National Coalition of Anti-Deportation Campaigns

International structures - AEJDH (association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde), Collectif Romeurop, Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, ENAR (European network against racism), FIDH-AE (Association européenne pour la défense des droits de l'Homme), MRI (Migrants Rights International), PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), Réseau européen des Euromarches, UNITED for Intercultural Action (European network against, nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees)

Political formations supporting the call - PRC (partito della rifondazione comunista - Italia), Comitato per i diritti dei migranti e popoli (Italia), Giovani Comunisti federazione del PRC (Italia), KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs), LCR (Ligue communiste révolutionnaire - France), Les Piments Rouges (Belguim), The Greens | European Free Alliance

The new signatures of organizations (not of individual signatures) are to be sent by fax to the 00 (33) 1 43 14 60 69 or by mail togisti [AT] gisti.org .

En haut

Dernière mise à jour : 21-12-2002 15:36 .
Cette page : https://www.gisti.org/ dossiers/sans-papiers/pl/appel.html


Bienvenue  | Le Gisti ?  | Adresses  | Idées  | Formations  | Pratique  | Le droit  | Publications
Page d'accueil  | Recherche  | Plan du site  | Aider le Gisti  | Autres sites

Comment contacter le Gisti