[Logo]
[Bienvenue] [Le Gisti ?] [Adresses] [Bienvenue] [Plan du site] [Recherche] [Aide]
[Idées] [Formations] [Pratique] [Le droit] [Publications]
     

Dossier « Sans-papiers en Europe »

Underskriftskampanje for å gi oppholdstillatelse til Europas "papirløse"

Under EU-toppmøtet i Sevilla i juni 2002, hvor store deler av programmet var satt av til den framtidige felles innvandrings- og asylpolitikken, var det bare såvidt snakk om rettighetene til hovedpersonene i denne saken, nemlig tredjelandsborgerne.

Og når det gjelder rettighetene til Europas illegale innvandrere, så ble de ikke diskutert i det hele tatt.

Nok en gang dreide debatten seg hovedsaklig om grenseovervåking, muligheter for tilbakesending til hjemlandet og politisamarbeid i kampen mot ulovlig innvandring. Etterhvert som EU-landene knyttes sterkere sammen, utarbeides det flere og flere regler som visstnok skal bidra til å "styre flyktningestrømmen".

"Styringen" det er snakk om, går ut på å stenge adgangen til EU-landene for noen, og åpne den for andre - de som EU-landenes økonomi og pensjonskasser kan ha bruk for.

Og mens vi venter på en felles europeisk innvandringspolitikk, så skjerpes holdningene drastisk i de forskjellige EU-landene. Regler og saksbehandlingsprosedyrer utgjør som regel en blanding av straff, mistanke om dokumentforfalskning og fratakelse av rettigheter. Innimellom er tilstanden på bristepunktet, og de "papirløses" demonstrasjoner vekker medlitenhet og får resten av innbyggerne til å reagere. Da ser myndighetene seg nødt til å skrive ut oppholdstillatelser i massevis. Men ikke lenge etterpå begynner de på igjen med nekting av rettigheter til disse som godt kan kalles det tredje årtusenets slaver.

Når det gjelder de politiske organene i EU, så arbeider de med lover om rett til familiegjenforening, eller om minstekvoter for mottak av asylsøkere. Men selv om det snakkes om hvor viktig det er å bekjempe rasisme og fremmedhat, så snakkes det veldig lite om rettighetene til de utenlandske borgerne, og absolutt ikke om de illegale borgernes rettigheter.

Men det er på tide at EU tar opp spørsmålet om virkelige rettigheter til migranter.

For faktum er at de er her, at det finnes titusener, kanskje hundretusener av dem i Europa. En vanndråpe i forhold til den ustabiliteten som regjerer på planeten vår. En vanndråpe som ofte betegnes som en flodbølge, en utålelig flyktningestrøm, og som er med på å fyre opp under rasistiske holdninger og fremmedhat.

Disse borgerne fra fattige, ustabile eller krigsherjede land har valgt seg Europa - noen for resten av livet, noen for noen år. Som regel jobber de, av og til oppdrar de barn her, de forbruker, og noen av dem deltar aktivt i nærmiljøet sitt. Mange av dem spiller en viktig rolle i veksten til landsbyen eller landsdelen de kommer fra, mens andre rett og slett gjør det mulig for familien i hjemlandet å overleve. På denne måten bidrar de til kulturell og økonomisk rikdom i Europa, og til utviklingen i resten av verden.

Det er uakseptabelt å godta at disse menneskene - noen av dem har levd blant oss i årevis - ikke skal få være borgere på samme linje som oss andre, at de skal måtte leve i stadig frykt for å bli sendt ut av landet, at de ikke har noen som helst rettigheter, og at de er fritt vilt for kriminelle av alle slag: halliker, husutleiere som utnytter situasjonen deres osv.

Irrealisme-argumentet har lenge vært motbevist: europas illegale innvandrere er her fordi de får jobb her - og hvis de hadde hatt rettigheter, kunne de også ha betalt skatt av lønnen sin, og ville ha vært med på å danne nye arbeidsplasser. Og det finnes ikke bevis for at dette ville ha ført med seg en flom av nye immigranter. Kanskje ville til og med en grenseåpning i Europa ha ført til at flere ville reist ut.

Det som er sikkert er i alle fall at en rettsstat burde forplikte seg til å bekjempe all form for forskjellsbehandling, og ikke slå seg til ro med den livssituasjonen som tilbys enkelte i landet.

Derfor mener vi det er rettferdig å be om:

  • at alle som er innbyggere i EU får oppholdstillatelse i det landet de befinner seg i;

  • at de politiske organene i EU påbyr medlemslandene å beskytte disse menneskene mot de som prøver å utnytte dem, og å garantere dem rettigheter;

  • at EU-landene setter i gang tiltak som skal gjøre det umulig å være borger uten oppholdstillatelse og rettigheter, ved å opprette en status som "europeisk innbygger";

  • at EU-landene lager et prinsipp om fri sirkulering for alle, EU-borgere, som tredjelandsborgere;

  • at de nåværende "papirløses" situasjon blir klargjort så fort som mulig, gjennom et direktiv som tvinger medlemslandene til å gi alle oppholdstillatelse.

Underskrifter:

Belgique - Collectif Solidarité contre l'Exclusion, CADTM (Comité pour l'Annulation de la dette du Tiers Monde), CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers), Décembre 18, HAND-in-HAND, Kairos Europe, LDH Belgique francophone (Ligue des droits de l'Homme), MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie), Le Piment, Universal Embassy

Deutschland - Agisra-Köln (Arbeitsgemeinschaft gegen Internationale sexuelle und Rassistische Ausbeutung), Antiracism Office Bremen, Arbeitskreis zur Unterstützung von Asylsuchenden e.V., Asyl in der Kirche, AWO (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband - Bonn), FIZ (Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa), Fluchtlingsinitiative Bremen, FRC (Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld), IBIS-Interkulturelle Arbeitsstelle für Forschung, ILA (Informationsstelle Lateinamerika), Interkulturelles Frauenzentrum SUSI, JungdemokratInnen/Junge Linke Landesverband Berlin, Kanak attak, Komitee für Grundrechte und Demokratie, MediNetz Bremen, Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V., MigrantInnen, Promondial (Organisation für emanzipatorische Zusammenarbeit), Remedio e.V., Solidaritätsnetz Bern und Umgebung für menschen ohne geregelten Aufenthalt, Verein zur Foerderung und Integration auslaendischer Jugendlicher, Zentralamerikakomitee

España - Asociación familiar Rondilla, Asociación pro derechos humanos de andalucía, Fundación Etnopolis, Los Verdes de Andalucía, SOS Racisme Catalunya, SOS Racismo España

France - AC ! (agir ensemble contre le chômage !), Acort (assemblée citoyenne des originaires de Turquie), Act-Up Paris, AFJD (association française des juristes démocrates), Alternative couleur citoyenne, Alternative Libertaire, AMF (association des marocains de France), ASTTu (association de solidarité avec les travailleurs turcs), ATF (Association des Tunisiens en France), ATMF (association des travailleurs maghrébins de France), ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens), Ballon Rouge, Casss-papiers Brest (collectif d'action de soutien et de solidarité avec les personnes sans-papiers de Brest), Catred (Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits), Cedetim (centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale), Cnafal (conseil national des associations familiales et laïques), Collectif arabe des sans-papiers de Marseille, Collectif Corrézien de Soutien aux Sans-papiers, Collectif de soutien à la démocratie et aux victimes de la violence politique en Algérie, Collectif de soutien aux demandeurs d'asile et sans-papiers, Confédération paysanne, Collectif Portugais Pour Une Pleine Citoyenneté, Comité des Femmes Arabes de France, Coordination nationale des sans-papiers, Cultures & Citoyenneté, Dal (Droit au logement), Droits Devant !!, École Émancipée, Emmaüs Aquitaine, Emmaüs Insertion, Emmaüs Développement, Fasti (fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés), Fédération Artisans du Monde, Femmes de la terre, FGTE-CFDT (fédération générale des transports et de l'équipement - CFDT), FCE (Forum Civique Européen), FTCR (fédération des Tunisiens de France pour une citoyenneté des deux rives), Gisti (groupe d'information et de soutien des immigrés), La Marmite, LDH (Ligue des droits de l'homme), Longo maï, Migrant contre le Sida, Migrations Santé, Moi sans toit, Mrap (Mouvement pour la réconciliation et l'amitié entre les peuples), Odu (observatoire du droit des usagers), Pays d'Allier-Solidarité Afrique, Ras l'front, Sud Culture, Sud Éducation, Sud PTT, Sud Rail, Turbulences

Hellas - Antiratsistiki Protovoulia Thesalonikis, CGC (Communauté congolaise de Grèce), Diktio Koinwnikis Ypostirixis Prosfigwn kai Metanastw, Sudanese Community in Greece, Turkish minority movement for human and minorities rights

Italia - ASGI (associazione studi giuridici sull'immigrazione), Associazione Cancelaria - Donne immigrate, Associazione delle Donne del Tigray, Avvocati contro la guerra, CDS (Casa Diritti Sociali), CESTIM (Centro Studi Immigrazione), CIAC (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione), CIE (Centro d'Iniziativa per l'Europa), Coordinamento giuristi democratici, CRED (Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia), CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione), Filcams- Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi - Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Filef Lombardia (federazione Italiana Lavoratori migranti e famiglie), Liberimigranti, Lunaria, Naga, sindacato CIB. UNICOBAS, sindacato UNICOBAS SCUOLA, Todo Cambia, Trama di Terre, UCODEP (immigrazione e lotta alla discriminazione)

Nederland - The Commission JPIC (Justice Peace Integrity of Creation) of the Missionaries of Africa, Sans-papiers au pays bas

Österreich - ANAR (Austrian Network Against Racism), BDFA (Bunte Demokratie für Alle), Die Bunten, SOS Mitmensch

Portugal - African Cultural Centre from Setúbal , SOS Racismo Portugal

Switzerland - Centre de contact suisses-immigrés/SOS Racisme, CSSI (Commission socialiste de solidarité internationale), Mouvement suisse des sans-papiers, Syndicat Comedia

United Kingdom - Campaign Against Racism and Fascism, Colombia Peace Association, Globalise Resistance, Ilpa (Immigration Law Practitioners' Association), NNRF (Nottingham and Notts. Refugee Forum), Kalayaan (Justice for migrant domestic workers), TERF (Trans-European Roma Federation), National Coalition of Anti-Deportation Campaigns

International structures - AEJDH (association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde), Collectif Romeurop, Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, ENAR (European network against racism), FIDH-AE (Association européenne pour la défense des droits de l'Homme), MRI (Migrants Rights International), PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), Réseau européen des Euromarches, UNITED for Intercultural Action (European network against, nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees)

Political formations supporting the call - PRC (partito della rifondazione comunista - Italia), Comitato per i diritti dei migranti e popoli (Italia), Giovani Comunisti federazione del PRC (Italia), KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs), LCR (Ligue communiste révolutionnaire - France), Les Piments Rouges (Belguim), The Greens | European Free Alliance

Nye underskrifter (kun underskrifter fra organisasjoner og foreninger ønskes, ikke individuelle underskrifter) sendes (på fransk, engelsk, spansk eller italiensk) per faks nr. (00 33) 1 43 14 60 69 eller per mail àgisti [AT] gisti.org .

En haut

Dernière mise à jour : 3-11-2002 17:37 .
Cette page : https://www.gisti.org/ dossiers/sans-papiers/no/appel.html


Bienvenue  | Le Gisti ?  | Adresses  | Idées  | Formations  | Pratique  | Le droit  | Publications
Page d'accueil  | Recherche  | Plan du site  | Aider le Gisti  | Autres sites

Comment contacter le Gisti